Rendement zonnepanelen


Wanneer u zonnepanelen koopt wilt u natuurlijk dat deze een optimaal rendement genereren. Op deze pagina vind u alle informatie met betrekking tot het rendement van zonnepanelen.


Invloeden op het rendement

Hoe meer zonlicht er op het zonnepaneel valt hoe hoger het rendement zal zijn en om dit te realiseren moet er rekening gehouden worden met een aantal factoren; locatie, hellingshoek, temperatuur en schaduw.


De locatie waar de zonnepanelen worden geplaatst is een belangrijke factor, het zuiden heeft het meeste zon uren per dag en is om deze reden de meest ideale locatie om de zonnepanelen te plaatsen. Ook speelt de hellingshoek mee, een hellingshoek van 36 graden is perfect. In een hoek van 36 graden zullen de zonnepanelen het meeste licht opvangen over de gehele dag gezien.


De temperatuur van de zonnepanelen heeft ook effect op het geleverde rendement. Wanneer zonnepanelen warmer worden leveren zij namelijk minder stroom. En uiteraard is schaduw ook een factor die het rendement bepaalt, wanneer schaduw ervoor zorgt dat het zonlicht de zonnepanelen niet raakt zal deze minder stroom leveren.


Bepalen van KWh

Zonnepanelen produceren een vermogen dat wordt uitgedrukt in Watt Piek. Het vermogen dat u heeft geproduceerd met zonnepanelen dient u om te rekenen naar KWh wat gebruikt wordt binnen huishoudens etc. Voor deze omrekening is er een eenvoudige formule, u dient de Watt Piek te vermenigvuldigen met factor 0,85 om tot de geproduceerde KWh te komen.


Keuze omvormer

Omvormers zorgen ervoor dat de energie die opgewekt wordt door zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom zodat u deze kunt gebruiken.
Er zijn verschillende soorten en merken omvormers op de markt, met verschillende specificaties. Het is dus belangrijk de goede omvormer voor uw zonnepanelen te vinden. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat de levensduur van omvormers drastisch lager ligt dan die van zonnepanelen, omvormers gaan namelijk ongeveer 15 jaar mee en zonnepanelen makkelijk 25 jaar.


Het grote onderscheid tussen omvormers zijn de zuivere sinusomvormers en de gemodificeerde sinusomvormers. Een zuivere sinusomvormer produceert dezelfde golfvorm van stroom als het elektriciteitsnet en kan hierdoor makkelijk overgedragen worden aan het elektriciteitsnet. Deze omvormer is wel duurder.
De gemodificeerde sinusvormer produceert een blokgolf. Blokgolf heeft wel dezelfde frequentie als het elektriciteitsnet. Ondanks dat deze vorm minder gemakkelijk voor overgedragen op het elektriciteitsnet zijn er zelden problemen.
Wanneer u net-gekoppelde zonnepanelen heeft bent u verplicht een synchrone omvormer te gebruiken omdat deze stroom levert die gelijk is aan netstroom. Als de zonnepanelen niet net-gekoppeld is moet u rekening houden met de apparaten die aan de stroom verbonden zijn. Een zuivere sinusvorm wordt aangeraden bij apparatuur met een elektromotor omdat dit ruis voorkomt.


Kwaliteit zonnepanelen

Er zijn twee soorten zonnepanelen, polykristallijn zonnepanelen en monokristallijn zonnepanelen. Beide zonnepanelen worden gemaakt van silicium, het verschil ontstaat tijdens het productieproces.


Monokristallijn zonnepanelen hebben een langer productieproces en zijn zuiverder, hierdoor kunnen deze zonnepanelen meer rendement behalen per oppervlak.
Polykristallijn hebben korter productieproces waardoor er nog kleine oneffenheden in de zonnepanelen zitten. Dit is dan ook de reden dat dit de voordeligste zonnepanelen zijn.
Monokristallijn zonnepanelen zijn kwalitatief sterker, maar polykristallijn zonnepanelen zijn voordeliger. Voor grote oppervlakken wordt veelal aangeraden om polykristallijn zonnepanelen te kopen omdat het rendementsverschil tussen beide panelen klein is.


Garantie op zonnepanelen en omvormer

Voor zonnepanelen zijn er twee soorten garanties, namelijk opbrengstgarantie en productgarantie. De opbrengstgarantie houdt in dat de zonnepanelen een bepaald percentage rendement garant dienen te produceren. Voor zonnepanelen is de opbrengstgarantie tot 10 jaar 90% en tot 25 jaar 80%. De productgarantie voor zonnepanelen is ongeveer 10 jaar. Voor een omvormer is een garantie van 5 jaar gebruikelijk. De garantie die geboden wordt verschilt per producent van zonnepanelen en omvormers.


Terugverdientijd zonnepanelen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de terugverdientijd van de zonnepanelen die u wilt kopen, kunt u het excel rekenmodel gebruiken dat onder aan deze pagina te vinden is.

  1. Aankoopprijs zonnepanelen en omvormer.
  2. Allereerst wordt gekeken naar de kosten die u maakt wanneer u de zonnepanelen en omvormer koopt. De aankoopkosten zijn waarschijnlijk de hoogste kosten die mee worden gerekend voor uw terugverdientijd.

  3. Kosten installatie.
  4. Wanneer u de zonnepanelen laat installeren door installateurs zullen hier ook kosten voor komen. Deze worden ook meegerekend onder de kosten, hier kunt u goed besparen door de zonnepanelen zelf te installeren.

  5. Levensduur van zonnepanelen en omvormer.
  6. De levensduur van de zonnepanelen wordt meegenomen in de berekening, mede doordat de omvormer eerder vervangen zal moeten worden dan de zonnepanelen.

  7. Opbrengsten van de zonnepanelen.
  8. Om te berekenen hoe snel u de onkosten voor uw gekochte zonnepanelen terugverdiend moet u de verwachte opbrengst van uw zonnepanelen bereken. Door de opbrengsten per jaar te berekenen kunt u nagaan in welk jaar uw de investering van uw zonnepanelen hebt terugverdiend.
Partners

Zonnepanelen offerte.
Zonnepanelen partner.


rendement zonnepanelen